Διεύθυνση: Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τηλέφωνο: 694 414 9594